Čo sú solárne kolektory a prečo ich čistiť?

Čo je to solárny kolektor?

Solárny kolektor je zariadenie, ktoré má za úlohu zhromažďovať a koncentrovať slnečné žiarenie zo Slnka. Toto zariadenie sa používa hlavne na aktívny solárny ohrev. Solárny kolektor umožňuje ohrev vody na osobné použitie. Tieto zariadenia zvyčajne montujú na strechy. Kolektory sú vyrábané z kvalitného materiálu, čo im dodáva vysokú odolnosť. Práve kvôli tomuto umiestneniu musia byť tieto zariadenia veľmi pevné, nakoľko sú vystavované rôznym poveternostným podmienkam. Solárny kolektor predstavuje veľmi efektívnu a ekologickú alternatívu k tradičnému spôsobu ohrievania vody pre domácnosti. Tieto zariadenia je možné vo väčšom množstve spojiť do jednej sústavy, čím je možné vyrábať elektrickú energiu v solárnych tepelných elektrárňach. Prostredníctvom solárnych kolektorov je možné znížiť náklady na energiu.

Ako funguje solárny kolektor?

Zjednodušené pomenovanie činnosti kolektorov môžeme označiť ako koncentrovanie a sústreďovanie slnečného žiarenia. Tieto zariadenia fungujú na princípe fototermickej konverzie. Fototermická konverzia, alebo aj fototermická premena, predstavuje fyzikálnu reakciu, pri ktorej dochádza k premene slnečnej energie na horúcu kvapalinu, alebo horúci vzduch. Táto premena je realizovaná práve v solárnych kolektoroch. Efektívna premena slnečného žiarenia na horúcu kvapalinu či horúci vzduch, si vyžaduje, aby bol povrch, ktorých absorbuje slnečné žiarenie, v tepelnom kontakte s tekutinou či plynom. Dôležité je, aby sa minimalizovali tepelná straty do okolitého prostredia. Solárny kolektor je možné využívať samostatne ako samostatnú jednotku, alebo v prípade vyššej potreby vyrobenej energie, ako sústavu solárnych kolektorov.

Čo je to tlakový solárny kolektor?

Tlakový solárny kolektor, alebo aj tlakový solárny systém, predstavuje typ solárneho systému, v ktorom je v danom systémovom okruhu napustená špeciálna kvapalina (tzv. solárne kvapalina). Solárna kvapalina je v danom solárnom systéme napustená v maximálnom možnom objeme, preto ide o tlakový solárny systém. Táto špeciálna kvapalina má aj zložky nemrznúcej zmesi, aby sa tak predišlo v zimnom období poškodeniu mrazom. Tlakový solárny kolektor pracuje na obdobnom princípe ako solárny kolektor, avšak v tomto type kolektoru sa solárna tekutina správa patrične k teplotným podmienkam okolia, v ktorom sa kolektor nachádza. Kvapalina mení svoj objem a konzistenciu v závislosti od teploty – v zimnom období sa jej objem zmenšuje a v letnom zväčšuje, čím aj stúpa jej teplota. Práve preto musia byť rúrky v danom solárnom systéme odolné a pravidelne čistené a udržiavané.

Aké má využitie solárny kolektor?

Solárny kolektor je možné využiť ako ekonomickú alternatívu ohrevu vody (napríklad do domácnosti), taktiež ako systém ohrevu vody v bazéne, ako ekonomické a ekologické vyrábanie energie v rôznych prostrediach (záhrady, letoviská, kempy a pod.).

Aké výhody má solárny kolektor?

V prvom rade je dôležité upriamiť pozornosť na charakter tohto zariadenia. Solárny kolektor predstavuje ekonomickú a ekologickú alternatívu klasického vykurovacieho systému. Tento kolektor dokáže pracovať za každého počasia, teda k rýchlemu ohrevu dochádza aj za nepriaznivého počasia. Solárny kolektor nemusí byť umiestnený len na vyvýšené miesta (ako napríklad strecha a pod.). V súčasnosti existujú už také solárne kolektory, ktoré môžu byť umiestnené aj na zemi. Kolektor dokáže znížiť spotrebu energie, ak je zavedený napríklad k bežným spotrebičom ako práčka či umývačka riadu. Solárny kolektor má jednoduchú konštrukciu, ktorá umožňuje jednoduchú montáž. Toto zariadenie vykazuje nízku mieru poruchovosti, preto môžeme hovoriť o ekonomickom ohrievaní vody. Jednoduchosť je v tomto zariadení prítomná aj v ďalších oblastiach. Okrem jednoduchej montáže, má solárny systém aj jednoduchý servis a jeho údržba teda nie je náročná.

Prečo je dôležité pravidelne čistiť a udržiavať solárne kolektory?

Solárny kolektor predstavuje jedno z najlukratívnejších zariadení v oblasti získavania energetických zdrojov. Záujem o solárne kolektory narastá každým rokom. Solárne kolektory majú mnoho benefitov, no predovšetkým ide o ekonomické a ekologické riešenie ohrevu vody. Solárny systém obsahuje niekoľko častí, z ktorých najvýznamnejšiu časť predstavuje práve solárny kolektor. Solárny kolektor je mimoriadne dôležitou časťou solárneho systému, preto je nevyhnutné, aby sa dbalo na jeho pravidelné čistenie a údržbu. Pravidelnosť čistenia a údržby podmieňuje ich životnosť a výkonnosť. V prípade, ak je solárny kolektor znečistený, respektíve rúrky v danom solárnom systéme sú zanesené, dochádza k poklesu výkonnosti kolektorov. K zanášaniu rozvodov solárneho systému dochádza po určitom čase, preto je dôležité myslieť na jeho čistenie a pravidelnú údržbu.

Ako prebieha čistenie solárneho systému?

Čistenie solárneho systému vykonávame prostredníctvom špeciálneho kvalifikovaného prístroja. V úvode vykonáme podrobnú obhliadku daného zariadenia respektíve solárneho systému. Následne Vám odkonzultujeme jednotlivé kroky, ktoré budú realizované v procese čistenia solárneho systému. Samotné čistenie solárneho systému realizujeme za pomoci špičkovej technológie. Prostredníctvom tejto technológie tlakom odstránime zo solárneho systému nečistoty. Toto tlakové čistenie prebieha prostredníctvom tlakových rázov. Po tomto tlakovom čistení nasleduje viacnásobné preplachovanie daného systému špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. V ďalšom kroku napustíme už vyčistený solárny systém solárnou kvapalinou a skontrolujeme jeho tlak. Po tomto čistení bude solárny systém znavený nečistôt, čím sa predĺži jeho životnosť i samotná výkonnosť solárnych panelov.

Dokážete spoznať kvalitu vody?

Keby vám niekto položí túto otázku, vedeli by ste mu pohotovo odpovedať? Existuje niekoľko  faktorov, pomocou ktorých vieme posúdiť kvalitu vody aj my.

Vizuálna kvalita vody

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako dokážeme posúdiť kvalitu vody, je taký, že sa na ňu jednoducho pozrieme. Voda by mala byť prirodzene bezfarebná, číra kvapalina bez chuti
a zápachu. Pokiaľ spozorujeme nezvyčajné vlastnosti, ako tmavé sfarbenie, zákal, alebo prítomnosť nečistôt a usadenín, vieme povedať, že kvalita vody môže byť ohrozená a predstavovať potenciálne riziko pre naše zdravie a zdravie nášho okolia.

Zafarbenie vody

Môže byť spôsobené rôznymi príčinami, či už spojenými s prírodnými procesmi alebo samotnou ľudskou činnosťou. Je dôležité, aby sme nebrali zafarbenie vody na ľahkú váhu, pretože nie vždy to môže byť len estetický problém, pričom dokonca  takáto voda môže naznačovať prítomnosť kontaminantov, ktoré nie sú voľným okom viditeľné.

Hrdza vo vode

Spozorovali ste niekedy žlté, oranžové, červené až hnedé sfarbenie vody? Môže to byť znakom možnej oxidácie železa v zdroji vody alebo vo vodovodnom systéme, čím vzniká korózia. Pri takejto vode môžete častokrát v pohári objaviť aj usadeniny alebo drobné častice hrdze, ktoré pri nahromadení vo vodovodnom systéme spôsobujú jeho upchávanie a tým zhoršujú tok vody.

Mútna voda

Takmer každý z nás si najmenej jedenkrát nabral z vodovodného kohútika vodu, ktorá bola zakalená do biela. Nie raz sme mohli od niekoho počuť alebo si prečítať na internete, že takáto voda obsahuje nadmerné množstvo chlóru, ktorý pôsobí nepriaznivo na naše zdravie. Avšak nejde o chlór, ale o veľké množstvo vzduchu nachádzajúceho sa vo vode. Vzduch uvoľňuje drobné bublinky, ktoré vodu zafarbujú do mliečnej až bielej farby. Nie je dôvod sa znepokojovať, stačí, keď necháme vodu chvíľku odstáť a jej nezvyčajná farba začne pomaly miznúť.

Tvrdá voda

Zvýšená tvrdosť vody je pomerne častým problémom viacerých domácností. Príliš tvrdá voda  môže vytvárať usadeniny, škvrny a biele povlaky vodného kameňa, alebo ťažko poškodiť naše spotrebiče. Tvrdá voda môže zanechávať stopy na všetkých domácich spotrebičoch, ktoré sú spojené s vodou. Takáto voda má výrazne zvýšené hodnoty vápnika a horčíka, ktorých nadmerné množstvo nie je pre náš organizmus vyslovene nebezpečné, ale nepríjemné riziko môže vystavovať práve našej pokožke a vlasom.

Chuť vody

Chuť pitnej vody nedokážeme priamo popísať, pretože je to neutrálna tekutina, bez špecifickej arómy alebo zápachu. Aj napriek tomu, každý z nás vníma chuť vody inak. Samotná voda môže byť  ovplyvnená  rôznymi činiteľmi – minerálmi (najmä horčíkom, vápnikom a sodíkom), ktoré sú v nej rozpustené, alebo prítomnosťou chlóru v predpísaných dávkach. Ďalšími dôvodmi môžu byť iné fyzikálne a chemické faktory, či pôvod a spôsob skladovania vody.

“Kovová“ chuť vody

Takáto pachuť vody indikuje nadmerné množstvo kovov – železa a mangánu. Väčšie množstvo železa vo vode môže spôsobiť aj to, že jej chuť bude mierne horkastá.

Slaná chuť vody

Pri vysokej koncentrácii chloridu vo vode môžeme pocítiť, že jej chuť bude mierne slaná. Chlorid je bežnou zložkou vo všetkých vodách, nie je teda zdraviu nijako škodlivý. Avšak jeho nadmerné množstvo  môže poškodzovať kovové potrubia a viesť ku korozívnym účinkom vody.

Zápach vody

Pitná voda by prirodzene nemala mať žiadnu vôňu alebo nepríjemný zápach. Práve zápach vody signalizuje problémy s jej kvalitou či dokonca bezpečnosťou.

Zápach vody po sírovodíku

V tomto prípade sa jedná najmä o studničnú vodu,  alebo vodu,  ktorá má zvýšený obsah železa. Voda môže zapáchať po pokazených vajciach, čo znamená, že vo vode sa nachádza sírovodík, ktorý môže byť pri vysokej koncentrácii nebezpečný.

Zápach vody po chlóre

Chlórovaná voda obsahuje pridaný chlór vo forme roztoku, ktorý sa používa na jej dezinfekciu a zabíja všetky mikroorganizmy, škodlivé baktérie a vírusy. Jeho vôňa je veľmi výrazná a preto nie je problém ho ľahko rozpoznať. Chlórovanie je bežná metóda úpravy pitnej vody. Ak pridaný chlór presiahne stanovenú hranicu, môže sa to odraziť aj na chuti, kvalite a zápachu pitnej vody.

Zdravotné následky pitia kontaminovanej vody

Bojujete s  dlhodobými zdravotnými ťažkosťami a problémami, no ich príčina ostáva nejasná?
Aj keď častokrát považujeme vodu za bezpečnú, môže niesť veľké riziko pre naše zdravie.
Je dôležité, aby sme boli nesmierne obozretní a kládli veľký dôraz na bezpečnosť vody, ktorú pijeme.

Hlavným zdrojom vzniku rizika  môže byť práve vaša domácnosť, ktorá sa stáva pri zanedbanej kontrole vody terčom pre nežiadúce baktérievírusy.

Znečistenie vody môže byť spôsobené niekoľkými okolnosťami, ako napríklad nedostatočná
údržba alebo poškodenie septického systému, studne napojené k nebezpečným vodným zdrojom, staré potrubia umožňujúce preniku kontaminovanej vody do zásobovacieho systému, styk vody s ľudským odpadom a mnoho ďalších príčin.

HECLE, našou firmou špecializujúcou sa aj na čistenie rozvodov pitnej vody, vám pomôžeme identifikovať príčiny a postaráme sa o bezpečnosť vody, ktorú pijete.

Hrozby aktívnej konzumácie kontaminovanej vody

Vodné prostredie je odjakživa prirodzeným domovom pre veľké množstvo mikroorganizmov, baktérií, vírusov, alebo rôznych parazitov. Ich výskyt nemusí byť zriedkavý ani v pitnej vode, ktorú každodenne konzumujeme a tvorí neodlúčiteľnú súčasť nášho života.

Prvé príznaky

Časté príznaky infekcií a  chorôb, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku pitia znehodnotenej alebo kontaminovanej vody, sú spojené najmä s tráviacim systémom. Príznaky ako pravidelné hnačky, bolesti brucha, žalúdočné problémy a vracanie či únava nás majú varovať, že voda, ktorú pijeme, môže obsahovať patogény.

Koliformné baktérie

Je dôležité vedieť, že Koliformné baktérie, vrátane často vyskytujúceho sa druhu Escherichia coli, obývajúce ľudský tráviaci systém, spôsobujú znehodnotenie a kontamináciu vody. Tieto baktérie, nachádzajúce sa v hrubom čreve u ľudí a teplokrvných živočíchov, predstavujú veľké riziko, ak je nimi kontaminovaná pitná voda.

Fekálne znečistenie, vyvolané prenikom baktérie do vodných zdrojov a následná konzumácia takejto vody vedie k nebezpečným ochoreniam od nevoľností, hnačiek, únavy  a žalúdočných ťažkostí až po vážnejšie ochorenie s názvom brušný týfus.

Legionella

Legionella, vodná baktéria známa svojím výskytom vo vodných ekosystémoch v prírode, bežných spotrebičoch a zariadeniach, ktoré  vlastníte aj vy a tvoria každodennú súčasť vášho života. Od vzduchotechniky a bojlerov až po klimatizácie, vodovodné batérie a sprchy.

K nákaze dochádza priamou inhaláciou, teda vdýchnutím aerosólu, ktorý je rozprášený do vzduchu kontaminovaný baktériou. V prípade, že sa baktéria šíri vo forme kvapalných častíc
v plynnej látke, riziko infekcie výrazne narastá. Napríklad pri sprchovaní sa dokáže vdýchnutím
dostať do pľúc a spôsobiť nepríjemné ochorenia ako známu Legionársku chorobu, charakterizovanú najmä zápalom pľúc. Nákaza Legionellou nám môže privodiť okrem spomínanej choroby aj veľa
iných zdravotných problémov. Príznaky  ako vysoké horúčky, migrény alebo zvracanie sprevádzané nevoľnosťou a podobne.

Pseudonomas

Táto baktéria sa môže nečakane objaviť aj v našom okolí, pretože je veľmi nenáročná na adaptáciu
v rôznych podmienkach
. Voda a vlhkosť poskytujú ideálne prostredie pre jej rozvoj a prežitie. Môžete sa s ňou stretnúť napríklad v prírodných vodných zdrojoch, ako sú rieky alebo jazerá, ale aj v bazénoch a vírivkách, ktoré nie sú dôkladne udržiavané a dezinfikované.

Najčastejšie sa teda jedná o odpadovú, stojatú alebo povrchovú vodu, avšak nachádza sa taktiež v pôde a rastlinách.

Baktéria vytvára veľké riziko nakazenia sa, ktoré vedie k vzniku niekoľko zdravotných problémov a respiračných ochorení, vrátane zápalu pľúc, ako aj nepríjemnej infekcie močových ciest alebo zápalu vonkajšieho ucha.

Na vašej bezpečnosti a kvalite vody nám záleží

Naša firma HECLE má dlhoročné skúsenosti práve v tejto oblasti. Ponúkame službu pravidelného čistenia a dezinfekcie vášho potrubia. S nami si môžete byť istí, že váš vodovodný systém bude v tom najlepšom stave! Výsledkom našej práce nie je len nezávadná pitná voda, ale aj vaša bezpečnosť a zdravie, na ktorom nám záleží. Neváhajte nás kontaktovať pre špičkovú údržbu vášho vodovodného systému zvereného do rúk skúseným odborníkom.

Prečo je dôležité čistiť rozvody kúrenia?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, v akom stave je váš vykurovací systém a aké faktory ovplyvňujú jeho životnosť, funkciu a efektivitu? V skutočnosti tu ide o celý rad faktorov a okolností, ktoré spolu úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Do kategórie týchto faktorov a okolností patrí napríklad – vek vykurovacieho zariadenia či celého vykurovacieho systému, stav a čistota samotného vykurovacieho systému, stav vody vstupujúcej do systému, životnosť, bezpečnosť a efektivita vykurovania a podobne. Zaujíma vás ako sa tieto faktory a okolnosti vzájomne ovplyvňujú? Poďme sa na to spoločne pozrieť.

Začnime teda poporiadku. Vykurovací systém má dve hlavné zložky, a to – vykurovacie zariadenie a samotné rozvody vykurovacieho systému. Obe tieto zložky musia byť v dokonalom stave, ak chcete mať funkčné, efektívne a finančne výhodné vykurovanie. Pozrime sa teda najskôr na vykurovacie zariadenie. Pri zriaďovaní nového vykurovacieho systému budete presne usmernení v tom, čo a ako musíte spraviť, aby bolo vaše kúrenie funkčné, efektívne a spĺňalo predpísané normy. Avšak čo ak máte starší vykurovací systém? Poďme sa pozrieť na varovné signály, kedy je potrebný servis a čistenie kúrenia. Kľúčovými faktormi sú – vek, rovnomernosť vykurovania miestnosti, hlučnosť vykurovacieho zariadenia a hlavne rastúce náklady za vykurovanie.

Opravujete svoj kotol čoraz častejšie?

Tak ako ľudia potrebujú navštevovať lekára a absolvovať pravidelné preventívne prehliadky, tak si aj kotol i celý vykurovací systém vyžaduje pravidelnú údržbu a kontrolu. No čo ak musíte volať technika či opravára kvôli kotlu častejšie ako raz do roka? Dôležité je zvážiť aj výhodnosť udržiavania a opravovania kotlov starších ako 15 rokov. Čím je kotol starší, tým častejšie môže dôjsť k výskytu novej poruchy. Preto je potrebné si zvážiť, či náklady za tieto opravy neprevyšujú kúpu nového vykurovacieho zariadenia.

Druhou dôležitou zložkou vykurovacieho systému je vykurovacie potrubie. Pravidelná údržba kúrenia je veľmi dôležitá. Nezahŕňa len opätovné napustenie vodou a odvzdušnenie systémi. Súčasťou tejto pravidelnej údržby by malo byť aj čistenie kúrenia, a to minimálne každé dva roky. Preventívnym čistením kúrenia dokážete predĺžiť životnosť vykurovacieho systému i samotného vykurovacieho zariadenia. Pravidelné čistenie vám tak dokáže ušetriť čas a peniaze, ktoré je obzvlášť dôležité v starších objektoch, kde využívajú zastaralé vedenie kúrenia z menej ušľachtilých ocelí (kovové a plechové radiátory). Poďme sa spoločne pozrieť na najčastejšie otázky týkajúce sa čistenia vykurovacieho systému.

Kedy by som mal zvážiť, či nie je potrebné prečistiť vykurovací systém?

Ak máte pocit, že vaše radiátory či podlahové kúrenie vám vykurujú nedostatočne, alebo majú vaše radiátory rôznu teplotu a vydávajú zvláštne zvuky, tak začnete hľadať príčinu. No čo v prípade, ak je vykurovacie zariadenie funkčné a nenachádzate žiadny výrazný problém? Napadlo Vám, že za týmto všetkým môže stáť práve znečistené kúrenie? Problém so znečistením sa môže prejavovať napríklad i studenými radiátormi, nefunkčným podlahovým kúrením, zaseknutým obehovým čerpadlom, stratou či kolísaním tlaku v rozvodoch kúrenia, zvýšenými nákladmi na vykurovanie alebo zimou v objekte. Znečistením kúrenia sa obmedzí jeho funkčnosť alebo nebude fungovať vôbec.

Ako sa prejavuje znečistené kúrenie?

Najčastejším dôvodom takého znečisťovania je znížený výkon vykurovacieho zariadenia, čím je do systému dodávaná nižšia teplota. Ďalším prejavom je rozdielna teplota v jednotlivých miestnostiach, či studená podlaha v prípade znečisteného podlahového systému.  Príznakom zaneseného vykurovacieho systému sú aj nefunkčné termohlavice, armatúry systému či odvzdušňovacie ventily. Systém môže byť znečistený aj v prípade, že nájdete vo vykurovacích telesách v radiátoroch usadeniny nečistôt. Znečistenie systému sa prejavuje aj pri zanášaní kotlov, ventilov, jednotlivých častí rozvodu, alebo v prípade podlahového vykurovania dochádza k zanášaniu trubiek v podlahe. V neposlednom rade, je na mieste uvažovať o čistení kúrenia, ak od posledného čistenia ubehli viac než 3 roky. V takomto prípade je viac než isté, že bude kúrenie a systém znečistený.

Aké sú výhody pravidelného čistenia kúrenia?

Jednou z dôležitých súčastí úsporného a výhodného kúrenia, je čistenie kúrenia, ktoré predstavuje šetrenie z finančného hľadiska. Pýtate sa ako? Je to jednoduché. Dôkladné čistenie kúrenia zvyšuje tepelný výkon kúrenia, čím sa znižujú celkové náklady na kúrenie. Pravidelná starostlivosť o kúrenie v podobe čistenia, predlžuje životnosť vykurovacieho zariadenia (kotol a pod.). Ďalšou výhodou je, že pri pravidelnej údržbe predĺži životnosť zariadenia, čím sa odďaľuje čas na nákup nového zariadenia. V súčasnosti je veľmi dôležité pozerať i do budúcnosti, pretože je dôležité myslieť na životné prostredie. Ako k tomu môže prispieť čistenie kúrenia? Pravidelná údržba a čistenie samotného kúrenia zabezpečí rýchlejší prenos tepla a zvyšuje sa aj výkon kúrenia. Rýchlejší prenos a vyšší výkon zabezpečí zníženie spotreby energetických zdrojov ako elektrina, plyn a voda. Pravidelné čistenie či preplachovanie kúrenia, má aj ďalšie výhody. Vďaka čisteniu  kúrenia sa znižuje riziko jeho poškodenia, čím môžete ušetriť peniaze aj na servisných službách. V neposlednom rade zabezpečí pravidelná údržba aj zníženie spotreby paliva, čo ide ruka v ruke so znižovaním nákladov na celé vykurovanie.

Čo v prípade, ak sa rozhodnete siahnuť po modernejšom, ekonomickejšom a šetrnejšom riešení a rozhodnete sa pre tepelné čerpadlo? Je dôležité, aby ste poznali odpovede na nasledujúce otázky!

Čo je to tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo predstavuje výhodné riešenie pre domácnosť. V prípade novopostaveného rodinného domu predstavuje tepelné čerpadlo riešenie pre kúrenie v prípade, že daný rodinný dom nemá plynovú prípojku. Ďalším benefitom tepelného čerpadla je aj možnosť získať dotáciu prostredníctvom špecializovaného programu – Zelená domácnosť. Táto dotácia môže byť za normálnych okolností až vo výške 2720 € a slúži na podporu domácností v zavádzaní a používaní ekologickejšieho vykurovania, pričom celková cena tohto zariadenia sa môže pohybovať až do výšky 10 000 €. Ide teda o veľmi drahé zariadenie, ktoré ale prispieva k zelenšej budúcnosti. Tepelné čerpadlo využíva teplo z okolitého prostredia (zem, spodná voda, vzduch). Vykurovacie tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva spomínané zdroje energie na ohrev teplej úžitkovej vody či na ústredné vykurovanie. Tepelné čerpadlo spracováva inak nevyužiteľnú energiu z bežného okolia. Má štyri hlavné časti – výparník, kompresor, kondenzátor a škrtiaci ventil. Do výparníka prichádza teplo z okolia, ktoré spôsobuje vyparovanie chladiva. Tieto pary sú skutočným nositeľom tepelnej energie, ktorá je prenášaná do kompresora. Kompresor saje tieto pary z výparníka a stlačené ich vytláča do kondenzátora. Toto prenášané teplo sa obohacuje o teplo vzniknuté pri spracovávaní v kompresore. V kondenzátore sa privedená energia prostredníctvom pár chladiva z výparníka a kompresora skondenzuje, teda skvapalní a ďalej prechádza cez škrtiaci ventil. Skondenzované kvapalné chladivo sa v dôsledku vyššieho tlaku vstrekuje do výparníka, aby mohlo dôjsť k opätovnému vyparovaniu pri nižšom tlaku. Chladivo stlačené vo vysokom tlaku a teplote prúdi do kondenzátora, kde toto kondenzované teplo je odovzdávané do vykurovacieho systému a tento cyklus sa neustále opakuje. Tepelné čerpadlo má taktiež vlastný elektrický zdroj, aby sa daná energia využívala správnym spôsobom. Poznáme niekoľko typov tepelného čerpadla a to: vzduch – voda, voda – voda, zem – voda.

Aké kroky sú potrebné pred montážou tepelného čerpadla a aké podmienky je dôležité splniť pri zriadení a udržiavaní tepelného čerpadla?

Voda je prítomná v každom jednom type tepelného čerpadla. Avšak tu je dôležité upozorniť na fakt, že sú tieto tepelné čerpadlá náchylné na mineralizované vody. Mineralizovaná voda poškodzuje aj klasické vykurovacie systémy, no pre tepelné čerpadlo môže mať toto poškodzovanie až fatálne dôsledky. Do tepelného čerpadla a jeho obehu sa napúšťa špeciálna tekutina, ktorú sme si už spomínali. Táto tekutina musí byť demineralizovaná, aby tak nedochádzalo k spomínanému poškodzovaniu. Tekutina v obehu musí spĺňať prísne kritéria, pričom okrem odstránenia mineralizácie je dôležité kontrolovať aj pH. Hodnota pH vyjadruje kyslosť, resp. zásaditosť vodných roztokov. Ak je hodnota pH nižšia ako 6 hovoríme o kyslom prostredí. Ak je táto hodnota vyššia ako 7 ide o zásadité prostredie. V prípade, ak by došlo k zmene pH tejto tekutiny na hodnoty kyslého prostredia, tak by spoločne s touto demineralizovanou vodou dochádzalo ešte k väčším škodám na strane vykurovacieho zariadenia i celého systému. Majte teda na pamäti, že demineralizovaná voda sa nedá aplikovať do zaneseného systému. V prípade, ak sa toto tepelné čerpadlo zavádza do nového vykurovacieho systému, tak je stav celého systému v poriadku, keďže ešte nedošlo k znečisteniu vykurovacieho potrubia. Čo však ak chcete týmto tepelným čerpadlom nahradiť staré vykurovacie zariadenie, alebo využívať tepelné čerpadlo ako alternatívny zdroj tepla? V tomto prípade je dôležité, aby ste mali na pamäti, že čistota vykurovacieho systému zásadne ovplyvňuje funkciu a životnosť tepelného čerpadla. Väčšina firiem pri montáži tepelného čerpadla ponúka aj jednoduchý preplach vykurovacieho systému, no týmto čistením nedochádza k úplnému odstráneniu nečistôt z vykurovacieho systému. Čistota vykurovacieho systému je dokonca jednou z podmienok pre zachovanie záruky montovaného tepelného čerpadla.