Čo sú solárne kolektory a prečo ich čistiť?

Čo je to solárny kolektor?

Solárny kolektor je zariadenie, ktoré má za úlohu zhromažďovať a koncentrovať slnečné žiarenie zo Slnka. Toto zariadenie sa používa hlavne na aktívny solárny ohrev. Solárny kolektor umožňuje ohrev vody na osobné použitie. Tieto zariadenia zvyčajne montujú na strechy. Kolektory sú vyrábané z kvalitného materiálu, čo im dodáva vysokú odolnosť. Práve kvôli tomuto umiestneniu musia byť tieto zariadenia veľmi pevné, nakoľko sú vystavované rôznym poveternostným podmienkam. Solárny kolektor predstavuje veľmi efektívnu a ekologickú alternatívu k tradičnému spôsobu ohrievania vody pre domácnosti. Tieto zariadenia je možné vo väčšom množstve spojiť do jednej sústavy, čím je možné vyrábať elektrickú energiu v solárnych tepelných elektrárňach. Prostredníctvom solárnych kolektorov je možné znížiť náklady na energiu.

Ako funguje solárny kolektor?

Zjednodušené pomenovanie činnosti kolektorov môžeme označiť ako koncentrovanie a sústreďovanie slnečného žiarenia. Tieto zariadenia fungujú na princípe fototermickej konverzie. Fototermická konverzia, alebo aj fototermická premena, predstavuje fyzikálnu reakciu, pri ktorej dochádza k premene slnečnej energie na horúcu kvapalinu, alebo horúci vzduch. Táto premena je realizovaná práve v solárnych kolektoroch. Efektívna premena slnečného žiarenia na horúcu kvapalinu či horúci vzduch, si vyžaduje, aby bol povrch, ktorých absorbuje slnečné žiarenie, v tepelnom kontakte s tekutinou či plynom. Dôležité je, aby sa minimalizovali tepelná straty do okolitého prostredia. Solárny kolektor je možné využívať samostatne ako samostatnú jednotku, alebo v prípade vyššej potreby vyrobenej energie, ako sústavu solárnych kolektorov.

Čo je to tlakový solárny kolektor?

Tlakový solárny kolektor, alebo aj tlakový solárny systém, predstavuje typ solárneho systému, v ktorom je v danom systémovom okruhu napustená špeciálna kvapalina (tzv. solárne kvapalina). Solárna kvapalina je v danom solárnom systéme napustená v maximálnom možnom objeme, preto ide o tlakový solárny systém. Táto špeciálna kvapalina má aj zložky nemrznúcej zmesi, aby sa tak predišlo v zimnom období poškodeniu mrazom. Tlakový solárny kolektor pracuje na obdobnom princípe ako solárny kolektor, avšak v tomto type kolektoru sa solárna tekutina správa patrične k teplotným podmienkam okolia, v ktorom sa kolektor nachádza. Kvapalina mení svoj objem a konzistenciu v závislosti od teploty – v zimnom období sa jej objem zmenšuje a v letnom zväčšuje, čím aj stúpa jej teplota. Práve preto musia byť rúrky v danom solárnom systéme odolné a pravidelne čistené a udržiavané.

Aké má využitie solárny kolektor?

Solárny kolektor je možné využiť ako ekonomickú alternatívu ohrevu vody (napríklad do domácnosti), taktiež ako systém ohrevu vody v bazéne, ako ekonomické a ekologické vyrábanie energie v rôznych prostrediach (záhrady, letoviská, kempy a pod.).

Aké výhody má solárny kolektor?

V prvom rade je dôležité upriamiť pozornosť na charakter tohto zariadenia. Solárny kolektor predstavuje ekonomickú a ekologickú alternatívu klasického vykurovacieho systému. Tento kolektor dokáže pracovať za každého počasia, teda k rýchlemu ohrevu dochádza aj za nepriaznivého počasia. Solárny kolektor nemusí byť umiestnený len na vyvýšené miesta (ako napríklad strecha a pod.). V súčasnosti existujú už také solárne kolektory, ktoré môžu byť umiestnené aj na zemi. Kolektor dokáže znížiť spotrebu energie, ak je zavedený napríklad k bežným spotrebičom ako práčka či umývačka riadu. Solárny kolektor má jednoduchú konštrukciu, ktorá umožňuje jednoduchú montáž. Toto zariadenie vykazuje nízku mieru poruchovosti, preto môžeme hovoriť o ekonomickom ohrievaní vody. Jednoduchosť je v tomto zariadení prítomná aj v ďalších oblastiach. Okrem jednoduchej montáže, má solárny systém aj jednoduchý servis a jeho údržba teda nie je náročná.

Prečo je dôležité pravidelne čistiť a udržiavať solárne kolektory?

Solárny kolektor predstavuje jedno z najlukratívnejších zariadení v oblasti získavania energetických zdrojov. Záujem o solárne kolektory narastá každým rokom. Solárne kolektory majú mnoho benefitov, no predovšetkým ide o ekonomické a ekologické riešenie ohrevu vody. Solárny systém obsahuje niekoľko častí, z ktorých najvýznamnejšiu časť predstavuje práve solárny kolektor. Solárny kolektor je mimoriadne dôležitou časťou solárneho systému, preto je nevyhnutné, aby sa dbalo na jeho pravidelné čistenie a údržbu. Pravidelnosť čistenia a údržby podmieňuje ich životnosť a výkonnosť. V prípade, ak je solárny kolektor znečistený, respektíve rúrky v danom solárnom systéme sú zanesené, dochádza k poklesu výkonnosti kolektorov. K zanášaniu rozvodov solárneho systému dochádza po určitom čase, preto je dôležité myslieť na jeho čistenie a pravidelnú údržbu.

Ako prebieha čistenie solárneho systému?

Čistenie solárneho systému vykonávame prostredníctvom špeciálneho kvalifikovaného prístroja. V úvode vykonáme podrobnú obhliadku daného zariadenia respektíve solárneho systému. Následne Vám odkonzultujeme jednotlivé kroky, ktoré budú realizované v procese čistenia solárneho systému. Samotné čistenie solárneho systému realizujeme za pomoci špičkovej technológie. Prostredníctvom tejto technológie tlakom odstránime zo solárneho systému nečistoty. Toto tlakové čistenie prebieha prostredníctvom tlakových rázov. Po tomto tlakovom čistení nasleduje viacnásobné preplachovanie daného systému špeciálnymi čistiacimi prostriedkami. V ďalšom kroku napustíme už vyčistený solárny systém solárnou kvapalinou a skontrolujeme jeho tlak. Po tomto čistení bude solárny systém znavený nečistôt, čím sa predĺži jeho životnosť i samotná výkonnosť solárnych panelov.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *