Entries by root

Prečo je dôležité čistiť rozvody kúrenia?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, v akom stave je váš vykurovací systém a aké faktory ovplyvňujú jeho životnosť, funkciu a efektivitu? V skutočnosti tu ide o celý rad faktorov a okolností, ktoré spolu úzko súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Do kategórie týchto faktorov a okolností patrí napríklad – vek vykurovacieho zariadenia či celého vykurovacieho systému, stav a čistota samotného vykurovacieho systému, stav vody […]