Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná október 2, 2022.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

Dixo, s. r. o. s.r.o.
Svätoplukova 2666/2, 902 01 Pezinok
Slovensko
E -mail: ks.elceh@ofni
Telefónne číslo: +421 903 600 224
VAT ID: SK2024092301

Právny zástupca (zástupcovia) Dixo, s. r. o. s.r.o.:

Jaroslav Diky

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Slovenskej republiky pod licenciou alebo registračným číslom:

47767545

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.